Održana posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Petak, 08. prosinca 2017. 08:14
Ocijeni
(0 glasova)

U prostorijama Gradske vijećnice održana je četvrta po redu sjednica Gradskog vijeća grada Biograda. Među brojnim točkama dnevnog reda najviše rasprave pobudile su one vezane uz Proračun. Tako primjerice drugi rebalans Proračuna za 2017. godine te prijedlog Proračuna za 2018. godinu sa projekcijom proračuna za 2019. i 2020. godinu, ali i plan razvojnih programa za isto razdoblje.
Sjednici su uz predsjednika Gradskog vijeća Tončija Šangulin nazočili i gradonačelnik Ivan Knez, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Suzana Horvat Kolanović, stručni savjetnici Martina Mrkić i Davor Ivanović. Svi oni odgovarali su na brojna pitanja vijećnika nazočnih na ovoj sjednici. Kao i veći broj točaka dnevnog reda, tako je i ova prva, Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2017. godinu prihvaćena uglavnom većinom vijećničkih glasova. Osnovni uzrok drugog rebalansa proračuna grada Biograda za proteklu 2017. godinu je potreba realnijeg usklađenja prihoda i rashoda, navedeno je u izvješću. Ukupan iznos proračuna se smanjuje, na način da dolazi samo do povećanja prihoda od poreza, a istovremeno se smanjuju prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od komunalnog doprinosa, te pomoći od institucija i tijela EU. Rebalansom II. Proračuna Grada Biograda na moru za 2017. godinu doći će do smanjenja ukupnog iznosa proračuna s 121.946.880,00 kuna, na 50.900.199,00 kuna, što znači da se Proračun Grada Biograda za 2017. godinu smanjuje za 71.046.681,00 kuna, odnosno 58,26 % manje. Takovim rebalansom proračuna ukupni prihodi u 2017. godini planiraju se od 64.639.502,00 kuna. Od ukupnih prihoda planiranog proračuna iznos od 13.739.303,00 kuna namijenjen je za pokriće manjka prihoda nad rashodima nastalim u prethodnim godinama, a u ovom iznosu su također uključeni i manjkovi prihoda poslovanja proračunskih korisnika. Temeljem toga, za rashode koji će nastati u 2017. osigurava se iznos od 50.900.199,00 kuna. Za 2018. godinu ukupni planirani proračun iznosi 176.784.242,00 kuna, a za 2017. je iznosio 121.946.880,00 kuna, što je povećanje za 44,97%. U 2018.godini, najznačajniji izvori prihoda ostaju: komunalni doprinos, prodaja građevinskog zemljišta, prihodi od poreza, te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU sredstava. U osnovnoj strukturi rashoda i izdataka planiranih za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 176.784.242,00 kuna su, izdavanja za ulaganja u izgradnju, odnosno nabavku nefinancijske imovine, tu je zatim planirana izgradnja reciklažnog dvorišta, rekonstrukcija ljetnog kina (od čega će se dio financirati iz fondova EU), izgradnja Poduzetničkog inkubatora, dogradnja dječjeg vrtića na Kosi, kao i izgradnja zgrade Turističko informativnog centra, gradske ribarnice i tržnice, trafostanice u Industrijskoj zoni, kao i sanacija odlagališta „Baštijunski brig“.
Niz točaka dnevnog odnosio se na izmjene i dopune već postojećih odluka, kao i prodaje i kupovine zemljišta za različite namjene. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada kao i Plan gospodarenja otpadom grada Biograda u razdoblju od 2017. do 2022. godine, također su bile točke zanimljive za vijećničku raspravu. Na ovoj sjednici vijećnici su primili na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Bošana“ d.o.o. za turizam i usluge, te poslovanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. Biograd na moru za 2016. godinu. Na koncu sjednice jednoglasno je privaćen prijedlog odluke  o dodjeli Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo gospođi Katarini Pervan mag.pharm.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA