Potpisan ugovor za stanove POS-a

Objavljeno: Petak, 22. prosinca 2017. 07:40
Ocijeni
(0 glasova)

Još dva i pol milijuna kuna osigurati će grad Biograd kako bi se nastavio projekt izgradnje POS-ovih stanova na predjelu Grande. Regulirano je to potpisivanjem ugovora između grada Biograda i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb.
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama izgradnje građevina prema provedbenom programu društveno poticajne stanogradnje (POS) koji su sklopili Grad Biograd i Agencija potpisali su biogradski gradonačelnik Ivan Knez i direktor APN-a Slavko Čukelj.
Spomenutim ugovorom uređuju se prava i obveze u pogledu gradnje šest višestambenih građevina sa 36 stanova s uređenjem okoliša i infrastrukture u gradu Biogradu. Između ostalih obveza, Grad Biograd je preuzeo obvezu pripreme nekretnina za građenje i snošenje svih troškova pripreme zemljišta za izgradnju, opremanje nekretnina o svom trošku komunalnom infrastrukturom i priključenjem građevina na infrastrukturu, uređenje javne pristupne površine, odnosno ceste, javnu rasvjetu do građevine, troškove izrade projektne dokumentacije za određene radove, kao i svih troškova izmještanja postojeće infrastrukture, komunalnog doprinosa sukladno ispostavljenim rješenjima, te pokrića dijela troškova građenja u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kuna (s PDV-om).
Nakon što je došlo da zastoja uslijed prekida ugovora s izvođačem radova u svibnju ove godine, ponovo je pokrenuta daljnja aktivnost na tom planu, a uz dosadašnjih 4,5 milijuna kuna, koliko je grad već osigurao za te namjene, zbog povećanja cijena, grad će sufinancirati ovaj projekt sa dodatnih 2.500.000,00 kuna za spomenute građevine na području predjela Granda u gradu Biogradu.
Nakon što je potpisan ovaj ugovor slijedi postupak javne nabave koji će se nastojati provesti već do konca ove godine, kako bi se što prije krenulo u konačnu realizaciju, odnosno započelo s gradnjom.
Ovakav vid gradnje jedan je od najpovoljnijih načina stambenog zbrinjavanja prvenstveno mladih obitelji, te je svako nastojanje da se projekt što prije realizira hvale vrijedno, istaknuto je uz ostalo. J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA