Održana polovična sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno: Četvrtak, 11. siječnja 2018. 08:43
Ocijeni
(0 glasova)

Peta po redu sjednica Gradskog vijeća grada Biograda na Moru održana je u srijedu s početkom u osam sati, a što je ujedno bio razlog nezadovoljstva oporebenih vijećnika koji su potom istu i napustili. Naime, nakon aktualnog sata u kome su oporbeni vijećnici aktivno sudjelovali i imali niz pitanja na koje bi uskoro trebali dobiti odgovore pismenim putem, glavna primjedba bilo je upravo održavanje sjednica Gradskog vijeća u jutarnjim satima s čime se oni nikako ne slažu. Tako su nakon aktualnog sata jednoglasno prihvaćene dvije točke dnevnog reda i to Odluka o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Biograda na Moru i Odluka o pokretanju postupka za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Prihvatili smo te dvije točke jer smatramo da je to potrebno, no, u nastavku sjednice nećemo sudjelovati jer nitko ne uvažava naše preporuke da se sjednice ne održavaju u jutarnjim satima kada mnogi od nas rade, kazao je vijećnik Ante Fuzul (MODES) te s ostalim članovima oporbe napustio sjednicu.
Nakon prebrojavanja ustanovljeno je kako nema kvoruma, te se daljnji rad sjednice ne može nastaviti. Stoga je predsjednik Gradskog vijeća Tonči Šangulin zaključio ovu sjednicu uz napomenu da će se ista s nastavkom današnjeg dnevnog reda sazvati uskoro. Tri točke koje su dalje bile na dnevnom redu su Izmjena Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru te Programi javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu. J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA