Održana 7. sjednica Gradskog vijeća grada Biograda na Moru

Objavljeno: Petak, 30. ožujka 2018. 12:04
Ocijeni
(0 glasova)

Na sjednici Gradskog vijeća grada Biograda na Moru održanoj u četvrtak 29. ožujka „odrađeno“ je čak 35. točaka dnevnog reda. Nakon aktualnog sata na kome je kao obično bilo niz pitanja uglavnom oporbenih vijećnika, izvršena je jedna zamjena vijećnika iz njihovih redova. Naime, dosadašnja vijećnica SDP-a Branka Golić odstupila je s vijećničke  dužnosti, iz kako je navedeno privatnih razloga, a njezino mjesto zauzeo je Ratko Krstinić iz iste kvote. Jednako tako za drugog potpredsjednika GV grada Biograda na Moru, nakon dva neuspjela pokušaja izabran je Ante Fuzul. Tako je uz predsjednika GV Tončija Šangulin i potpredsjednicu Ivanu Stamičar iz kvote HDZ-a, a drugog potpredsjednika izabran Ante Fuzul iz MODES-a. Potom su vijećnici bez većih rasprava prihvatili Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu za 2017. godinu, kao Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa istog za proteklu godinu. Izvršenje programa spomenutog programa realizirano je na način da je od ukupno planiranih 6.327.021,00 kuna na temelju Programa održavanja utrošeno 7.666.950,91 kuna. Tako je sveukupna realizacija veća od planiranog, što se prvenstveno odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta. Do povećanog obima navedenih radova došlo je uslijed izgradnje kanalizacijskog sustava na području grada Biograda na Moru, a koju je provodio „Komunalac d.o.o.“ stoji u obrazloženju.
Na istoj sjednici prihvaćena je i Odluka o pokretanju postupka za izbor članova/ca i njihovih zamjenika, Savjeta mladih Grada Biograda na Moru. Javni poziv za prijave objaviti će se na Web stranici Grada,Zadarskom listu i Oglasnoj ploči Grada Biograda.Inače Savjet mladih broji sedam članova i čini Savjetodavno tijelo Gradskog vijeća a koje  promiče i zagovara, prava,potrebe i interese mladih.Na sjednici su uz to imenovani vršitelji dužnosti Zavičajnog muzeja i Gradske knjižnice. Naime, zbog skorog isteka mandata ovih dvaju ravnatelja nužno je izdati riješenja, o imenovanju kako bi ravnatelji Draženko Samradžić i Jelka Sipina i dalje mogli obnašati ovu dužnost. Nešto više rasprava izazvale su točke koje su uslijedile. Tako primjerice Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat. Glavni cilj izmjene UPU-a su usklađenje s Prostornim planom Grada Biograda na Moru, a s čim će se omogućiti optimalizacija trasa komunalne infrastrukture, te preraspodjela površina, zelenih zona i zona rekreacije, a rok za izradu izmjene i dopune UPU-a iznosi 160 kalendarskih dana, stoji u pismenom objašnjenju za ovu točku dnevnog reda.
Ni slijedeća točka dnevnog reda nije naišla na odobravanje oprbenih vijećnika jer su se usprotivili inicijativi koju je pokrenuo gradonačelnik Ivan Knez, a radi se o uspostavi poslovno tehničke suradnje sa Veleučilištem „Baltazar“ s pravom javnosti iz Zaprešića. Naime, u sklopu te suradnje otvorilo bi se studijski program s područja turizma i gastronomije, točnije profili deficitarnih kadrova kakvi već duže vrijeme nedostaju na našem području. Slavica Jeličić usprotivila se konstataciji koju je iznio predsjednik Gradskog vijeća Tonči Šangulin da kadrovi koji s kojima ovo područje raspolaže nisu na najvišoj mogućoj razini, na što je ona reagirala, kazavši kako treba promijeniti poglede na mlade i sposobne ljude, a ne ih samo gledati kao radnu snagu što je uglavnom do sada bio slučaj. Oni su stručni itekako, oni su umjetnici, ali ih treba prestati gledati samo kao (najčešće) jeftinu radnu snagu,već im treba osigurati pristojne plaće, motivirati ih i cijeniti. No i ova točka kao uostalom i većina s današnje sjednice, prihvaćena je s većinom glasova. Nakon toga uslijedio je čitav niz onih natječaja za prodaju ili pak kupnju zemljišta u vlasništvu grada, a oko njih se vodila uobičajena polemika zašto baš ta parcela i po toj cijeni, zašto baš na tom predjelu i tomu ponuđaču, što ne iznenađuje kod poznavatelja „domaćeg svita“. No još se jednako živo raspravljalo oko sportskih tema, a to je program javnih potreba u u sportu za ovu godinu, te Detaljni plan raspodjele istih gdje je predsjednik Sportske zajednice Grada Zdenko Kvartuč, nemoćno slegnuo ramenima i pitao gradonačelnika i vijećnike grada, da pomognu odnosno pokušaju ustvrditi kakav sport u gradu želimo, te koliko kome i kako najpoštenije podijeliti sredstva. Na osnuvu dosadašnjih pokušaja čini se nitko nije zadovoljan i teško je svima ugoditi. Iako je u Sportskoj zajednici stanje mnogo bolje nego prije ipak bi nekakvi novi kriteriji možda bili efikasniji, te bi bilo dobro da sjednemo i pokušamo iznaći neka nova riješenja i kriterije. Poznato je naime da Grad ima tri velika kluba, kazao je Ivan Babara koji je ispred Vaterpola nazočio ovoj točci dnevnog reda. To su u prvom redu Vaterpolo klub Biograd, NK Primorac Biograd i Rukometni klub Biograd. Oni su u prvom planu, a svi su drugi su u drugom po meni, kazao je Babara. O toj temi kako je dogovoreno biti će još razgovora i dogovora, a do tada strpite se i trenirajte ljudi. Prihvaćeno je ovom prigodom izvješće o radu Gradonačelnika za drugo polugodište 2017. god. na koje za čudo nije bilo većih komentara, a također i Izvješće o izvršenju Plana iza gospodarenje otpadom grada Biograda na Moru za proteklu godinu.J.F.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA