Ljetni raspored odvoza komunalnog otpada

Objavljeno: Utorak, 15. svibnja 2018. 14:49
Ocijeni
(0 glasova)

Prema ljetnom rasporedu odvoza komunalnog otpada, plastične ambalaže, papira, kartona i tetrapak ambalaže, koja je na snazi od 1. svibnja, te do konca kolovoza, vidljiv je napredak na gradskim ulicama.
Naime, češće pražnjenje kanti ali i više računa većeg broja žitelja o samom odlaganju, daje pozitivnije rezultate. Iako je poznato da slijede i veći zahvati na tom planu koje nameće Zakon o komunalnom gospodarstvu i održivom gospodarenju otpadom na čijoj se pripremi i realizaciji užurbano radi, trenutna skrb o otpadu s obzirom na turističku sezonu mora funkcionirati.
Grad Biograd na Moru i gradsko komunalno poduzeće „Bošana“ inicijatori su projekta selektivnog prikupljanja otpada. S tim u vezi tiskan je i priručnik koje je uručen žiteljima Biograda na Moru, a ukoliko ga netko nema neka ga pogleda na web stranici Bošane ili se obrati u samu tvrtku. Ovaj priručnik napisan je s namjerom da podigne svijest žitelja grada Biograda na Moru kako postupati s posebnim kategorijama otpada.
Osnovni cilj je smanjenje količine proizvedenog otpada te povećanje količine odvojeno sakupljenog otpada koji bi se reciklirao i ponovo koristio u svakodnevnom životu, kažu u Bošani. Očuvanje prirode i okoliša zadatak je svih nas, a ne samo komunalne tvrtke, na koju često svi „dižu glas“. Evo još jednom podsjećamo na raspored odvoza komunalnog otpada kako slijedi, te molimo građane da se potrude i doprinesu očuvanju čistoće grada koliko je god to moguće, napominju u Bošani. J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA