Udruge u socijalnoj skrbi i zdravstvu i od općeg interesa

pdf dwnld  GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva u 2020. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru (376 kB)


Udruge od općeg interesa na području Grada Biograda na Moru:
1. UDRUGA "HIPPOCAMPUS"
2. UDRUGA "VOLONTER"
3. UDRUGA "SELEKTA"
4. UDRUGA e-biogr@d
5. UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA

Udruge u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Grada Biograda na Moru:
1. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BIOGRAD NA MORU
2. UDRUGA "NADA"
3. UDRUGA "OSMIJEH"
4. UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA
5. UDRUGA "Biograd na Moru-Zdravi grad"
6. UDRUGA MEDITERANEO       
7. UDRUGA "KRUH"

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA