Udruge u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Grada Biograda na Moru

1. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BIOGRAD NA MORU
2. UDRUGA "NADA"
3. UDRUGA "OSMIJEH"
4. UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA
5. UDRUGA "Biograd na Moru-Zdravi grad"
6. UDRUGA MEDITERANEO       
7. UDRUGA "KRUH"

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA