OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU

Objavljeno: Ponedjeljak, 16. srpnja 2018. 14:05

Na temelju članka 12. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru (..Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/14. i 2/18.) objavljujem

OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU

Savjet mladih Grada Biograda na Moru konstituiran je 16. srpnja 2018. godine izborom Josipa Došena za predsjednika i Valentine Filipović za zamjenicu predsjednika.

Predsjenik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA