POZIV na prezentaciju stanova kandidatima s Konačne liste prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Petak, 12. listopada 2018. 07:52

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik

P O Z I V
na prezentaciju stanova kandidatima s Konačne liste prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Biograda na Moru

 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u suradnji sa predstavnicima Grada Biograda na Moru organizira prezentaciju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje čija gradnja je započeta na području Grande u Biogradu na Moru.

Prezentaciju će održati predstavnik Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama gdin. Goran Golenić, dipl..oec., a na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici banaka koji će zajedno sa APN-om prezentirati svoje uvjete kreditiranja.

Stoga pozivamo sve kandidate s Konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje da istoj prisustvuju.

Prezentacija će se održati dana 16. listopada 2018. godine u dvorani hotela ADRIA u Biogradu na Moru, Augusta Šenoe 42, s početkom u 10.30 sati.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing.agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA