JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja i Detaljnog plana uređenja zone groblja Faza II

Objavljeno: Utorak, 21. travnja 2020. 15:06

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj: 5/2005) i Detaljnog plana uređenja zone groblja  Faza II ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj: 9/2013), za javnu raspravu, KLASA: 350-02/19-03/15, URBROJ: 2198/16-01-20-26, od 21. travnja 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj: 5/2005) i Detaljnog plana uređenja zone groblja  Faza II ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj: 9/2013)

I

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru (u daljnjem tekstu: Plan) i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj: 5/2005) i Detaljnog plana uređenja zone groblja  Faza II ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj: 9/2013).
Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

II

Javna rasprava trajat će od 27. travnja do 26. svibnja 2020. godine.

III

Prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u zgradi Grada Biograda na Moru, soba br. 10, Trg kralja Tomislava 5, svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati. Prijedlog Plana će biti i dostupan na Internet stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr/prostorni-planovi/planovi-na-javnoj-raspravi).

IV

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana dana 30. travnja 2020. godine s početkom u 12,00 sati, putem livestream sustava, sukladno preporukama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-3, od 20. ožujka 2020.
Livestream sustavu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu (link) koja će biti objavljena na Internet stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr/prostorni-planovi/planovi-na-javnoj-raspravi). Sustav omogućava interakciju sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

V

Primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:
- Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu,
- Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana 30. travnja 2020. godine. Pitanja će biti moguće postavljati izravno, putem chat opcije ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Upućivanjem pisanih primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru zaključno s 26. svibnja 2020. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA BIOGRADA NA MORU

Privremena Pročelnica:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA