Printaj ovu stranu

POZIV za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Petak, 08. svibnja 2020. 09:27

KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ: 2198/16-02-20-1
Biograd na Moru, 06. svibnja 2020. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET:  POZIV za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), a vezano uz trenutnu situaciju vezano uz epidemiju virusom COVID-19, te uzimajući u obzir mjere donesene od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, predsjednik Gradskog vijeća saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 14. svibnja 2020. godine (četvrtak) u 08,00 sati
koja će se održati putem konferencijskog kanala (videokonferencije)

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Izvješće Mandatne komisije u vezi sa prestankom mirovanja mandata i nastavkom obnašanja dužnosti vijećnice u Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru (vijećnica Suzana Tolić)
- svečana prisega članice Gradskog vijeća
3. Izvješće Mandatne komisije u vezi sa stavljanjem mandata u mirovanje i početkom obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru (vijećnik Antoni Rudić)
- svečana prisega vijećnika Gradskog vijeća
4. Izvješće Mandatne komisije u vezi sa stavljanjem mandata u mirovanje i početkom obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru (vijećnik Leo Zorica)
- svečana prisega vijećnika Gradskog vijeća
5. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć građanima i gospodarstvu na području Grada Biograda na Moru za pomoć pri prevladavanju krize uzrokovane epidemijom COVID-19
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Postrojbe opće namjene Grada Biograda na Moru
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
8. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Biograda na Moru s trogodišnjim financijskim učincima za razdoblje od 2020. do 2023. godine
9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2020. do 2023. godine
10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru u 2020. godini
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2019. godinu
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana Sportske zajednice Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Biograda na Moru za 2018. godinu
17. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
18. Prijedlog Zaključka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
20. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Biograd“
21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Biograd“ Biograd na Moru za pedagošku 2020/2021. godinu
22. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Grada Biograda na Moru
23. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Zavičajnog muzeja Grada Biograda na Moru
24. Prijedlog Odluke o osnivanju Doma za starije Sv. Ante
25. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva JANKOLOVICA d. o. o. za zbrinjavanje otpada
26. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 2488/2 k. o. Biograd na Moru u svrhu izgradnje Peručke ulice
27. Prijedlog Zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o komunalnom redu.

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete putem predviđenog načina održavanja (videokonferencije), a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA