ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom, dana 12. studenoga 2020. godine - Rješenje o ovrsi komunalne naknade

Objavljeno: Četvrtak, 12. studenoga 2020. 13:35

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na temelju članka 4. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, broj 47/09), članka 3. i članka 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službenik glasnik Grada Biograda na Moru, broj: 7/14, 8/14, 3/15 i 9/17) u postupku ovrhe radi naplate dugovanja komunalne naknade u odnosu na ovršenika BOŠNJAK DAVOR, PLAVŠIĆEVA 34, LOGATEC, po službenoj dužnosti, donosi

ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

1. Rješenje o ovrsi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru KLASA: UP/I-363-03/19-05/176, URBROJ: 2198/16-03/11-19-1 od 13.11.2019. godine, za ovršenika Bošnjak Davor, Plavšićeva 34, Logatec, dostavit će se javnom objavom.
2. Rješenje o ovrsi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru KLASA: UP/I-363-03/19-05/177, URBROJ: 2198/16-03/11-19-1 od 13.11.2019. godine, za ovršenika Bošnjak Davor, Plavšićeva 34, Logatec, dostavit će se javnom objavom.
3. Rješenje o ovrsi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru KLASA: UP/I-363-03/19-05/179, URBROJ: 2198/16-03/11-19-1 od 13.11.2019. godine, za ovršenika Bošnjak Davor, Plavšićeva 34, Logatec, dostavit će se javnom objavom.
4. Rješenje o ovrsi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru KLASA: UP/I-363-03/19-05/181, URBROJ: 2198/16-03/11-19-1 od 13.11.2019. godine, za ovršenika Bošnjak Davor, Plavšićeva 34, Logatec, dostavit će se javnom objavom.
2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenih Rješenja o ovrsi na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).
3. Dostava citiranih rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA