Printaj ovu stranu

VAŽNA OBAVIJEST - GRAD BIOGRAD na MORU i BOŠANA d.o.o. POČINJU PODJELU POSUDA ZA RECIKLABILNI OTPAD

Objavljeno: Srijeda, 10. studenoga 2021. 10:50

Poštovani građani Grada Biograda na Moru,

Uskoro počinjemo podjelu posuda za biorazgradivi otpad (smeđa posuda) i za plastični otpad (zelena posuda s narančastim poklopcem). Svi korisnici u domaćinstvima – kućama koji imaju zelenu posudu za miješani komunalni otpad dobit će i navedene posude za odvajanje plastike i biorazgradivog otpada.

Korisnici javne usluge koji su se prijavili da žele komposter za kompostiranje biorazgradivog otpada nemaju pravo na posudu za biorazgradivi otpad (smeđa posuda).

Podjela posuda slijedi nakon 15.11.2021.godine i odvijat će se po rasporedu podjele po kvartovima Grada. Svi korisnici bit će na vrijeme obaviješteni putem javnih glasila (radio BnM, BnM portal, službene stranice Grada i Bošane d.o.o.) kad je koji dio grada po rasporedu.

Prilikom preuzimanja posuda korisnik javne usluge treba predočiti osobnu iskaznicu djelatniku Bošane d.o.o. te potpisati prateći dokument. Uz osobno preuzimanje, korisnici usluga ako nisu u mogućnosti sami preuzeti posude mogu zadužiti i drugu osobu koja će u njihovo ime preuzeti navedene posude, a ta druga osoba će upisati svoj OIB i dati svoj potpis.

Grad Biograd na Moru i BOŠANA d.o.o. ovom podjelom žele pomoći svojim mještanima – korisnicima javne usluge da što jednostavnije preuzmu nove posude, a svi ostali koji ne preuzmu posude za vrijeme podjele, mogu to učiniti u našem reciklažnom dvorištu i sami preuzeti posude uz navedene uvjete svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,00 do 19,00 sati i subotom od 7,00 do 17,00 sati.

Korisnici javne usluge koji se nisu našli na popisu dužni su obavijestiti BOŠANU d.o.o. kako bi mogli biti upisani u popis korisnika javne usluge I dobiti sve posude koje im pripadaju.

bosana

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA