Printaj ovu stranu

ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA - Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima zbog proslave Božića i zbog dočeka Nove Godine

Objavljeno: Petak, 24. prosinca 2021. 12:03

Na temelju članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. I 4/21.) i članka 3. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/16. i 6/20.), te Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske o dopuni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID -19 putem okupljanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-21-471 od 23. prosinca 2021. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 24. prosinca 2021. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

I.

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine „Hoteli“, „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ na području Grada Biograda na Moru za dane:

- 24./25. prosinca 2021. godine, i to do 02.00 sata,
zbog proslave Božića,

  i

- 31. prosinca 2021. godine/01. siječnja 2022. godine, i to do 02.00 sata.
zbog dočeka Nove Godine.

II.

Ugostitelji su dužni pridržavati se propisa iz područja javnog reda i mira i zaštite od buke, kao i svih propisa koji reguliraju njihovu djelatnost, te strogo pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/21-01/19
UR.BROJ:2198/16-01-21-1
Biograd na Moru, 24. prosinca 2021. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA