Prijedlog liste za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022.

Objavljeno: Srijeda, 29. prosinca 2021. 09:57

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA