Građani Biograda od ove godine naknadu za uređenje voda i komunalnu naknadu plaćaju na jedinstvenoj uplatnici

Objavljeno: Četvrtak, 01. ožujka 2018. 10:02
http://www.homesalesbylisa.com/wp-content/uploads/2015/03/iStock_000041245128_Large-300x225.jpg http://www.homesalesbylisa.com/wp-content/uploads/2015/03/iStock_000041245128_Large-300x225.jpg

Grad Biograd na Moru obavještava pravne i fizičke osobe, vlasnike/korisnike nekretnina na području grada Biograd na Moru da će se temeljem odredbe članka 17. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09., 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) , naknada za uređenje voda i komunalna naknada naplaćivati putem jedinstvene uplatnice.

Za razliku od dosadašnjeg načina plaćanja, najveća razlika je u tome što će se naknada za uređenje voda obračunavati zajedno s komunalnom naknadom, što znači da će se od ove godine jednom uplatom istovremeno uplaćivati dvije naknade, odnosno na jedinstvenoj uplatnici će ove dvije naknade biti zbrojene u jedan iznos.

Slijedom iznijetog, sukladno zakonskoj odredbi na jedinstvenoj uplatnici/fakturi zasebno će se iskazati iznos naknade za uređenje voda, te zasebno iznos komunalne naknade.

Posebno napominjemo da se navedenim promjenama pravnim i fizičkim osobama ne povećavaju troškovi, jer se iznosi komunalne naknade i naknade za uređenje voda nisu mijenjali, ukoliko nije došlo do promjena parametara za izračun istih, o čemu se izdaju nova rješenja.

Zajedničke jedinstvene uplatnice uskoro kreću u tisak, te se prve očekuju početkom mjeseca ožujka.

Rješenja o obvezi plaćanja/obračunu naknade za uređenje voda i dalje donose Hrvatske vode.

Za poslovne prostore, rokovi plaćanja biti će kao i za dosadašnju komunalnu naknadu – 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, dok će naknade za stambene prostore biti potrebno uplaćivati do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Obveze komunalne naknade i dalje važe prema rješenjima koja su ranije zaprimita, a nova će se donositi tek nakon nastanka promjena, kako se i do sada provodilo.

Nova rješenja naknade za uređenje voda, prema kojima će se ista plaćati od 1. siječnja 2018. godine nadalje, uskoro će zasebno biti dostavljena na sve adrese obveznika plaćanja.

Sva dodatna pojašnjenja možete zatražiti putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pozivom na broj telefona 023/383-150.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA