75th banner e

Obavijesti

KLASA: 021-05/19-01/08URBROJ: 2198/16-02-19-1Biograd na Moru, 25. rujna 2019. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET: POZIV za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst,…
Objavljeno: Četvrtak, 26 rujna 2019 11:41
Poštovani, obavještavamo Vas da je u sklopu projekta "Razvoj i uspostava poslovne infrastrukture Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru" započelo prikupljanje iskaza interesa potencijalnih korisnika za poslovne prostorije Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru. Potencijalni korisnici Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru imaju na raspolaganju ukupno 9 hala za proizvodnju i 17 poslovnih…
Objavljeno: Utorak, 24 rujna 2019 12:21
OBAVIJEST u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd sa prebivalištem na području grada Biograda na Moru, za školsku godinu 2019./2020. Grad Biograd na…
Objavljeno: Četvrtak, 05 rujna 2019 14:43
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je da dana 23. rujna 2019. godine stupa na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019). Na taj način se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od…
Objavljeno: Četvrtak, 05 rujna 2019 10:13
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI od 6. svibnja do 6. lipnja 2019. godine stavlja se na javni uvidStudija o utjecaju na okoliš sustava javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Biograd Studija će od 6. svibnja do 6. lipnja 2019. godine, u uredovno vrijeme, biti izloženi u prostorijama Grada…
Objavljeno: Ponedjeljak, 06 svibnja 2019 08:23
OBAVIJEST O UPISUu programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. Dječji vrtić „Biograd“ primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja od 29.04.2019. do 13.05.2019. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati za redovni 10-satni program za djecu koja navršavaju godinu dana pa…
Objavljeno: Srijeda, 24 travnja 2019 14:59
Stranica 8 od 25

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA