Program društveno poticane stanogradnje (POS)

POZIV kandidatima s Konačne liste prvenstva Grada Biograda na Moru, KLASA: 370-01/15-01/5, URBROJ:2198/16-03-16-46 od dana 08. travnja 2016. godine, zaključno s rednim brojem 11. da se odazovu odabiru stanova iz Programa POS-a na lokaciji Bilogorska ulica u Biogradu na Moru, dana 14. veljače 2019. godine (četvrtak ) u 11.00 sati.

POZIV na prezentaciju stanova kandidatima s Konačne liste prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Biograda na Moru, dana 16. listopada 2018. godine.

3. Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 3. natječaj

TREĆI JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) (20.04.2017.)

Konačna lista reda prvenstva (03.10.2017.)

2. Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 2. natječaj

DRUGI JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) (23.11.2015.)

Konačna lista reda prvenstva (08.04.2016.)

 

1. Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 1. natječaj

PRVI JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) (22.07.2015.)

Konačna lista reda prvenstva (04.11.2015.)

 

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA