Program društveno poticane stanogradnje (POS)

POZIV kandidatima s Konačne liste prvenstva Grada Biograda na Moru, KLASA: 370-01/15-01/5, URBROJ:2198/16-03-16-46 od dana 08. travnja 2016. godine, zaključno s rednim brojem 11. da se odazovu odabiru stanova iz Programa POS-a na lokaciji Bilogorska ulica u Biogradu na Moru, dana 14. veljače 2019. godine (četvrtak ) u 11.00 sati.

POZIV na prezentaciju stanova kandidatima s Konačne liste prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Biograda na Moru, dana 16. listopada 2018. godine.

3. Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 3. natječaj

TREĆI JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) (20.04.2017.)

Konačna lista reda prvenstva (03.10.2017.)

2. Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 2. natječaj

DRUGI JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) (23.11.2015.)

Konačna lista reda prvenstva (08.04.2016.)

 

1. Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 1. natječaj

PRVI JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) (22.07.2015.)

Konačna lista reda prvenstva (04.11.2015.)

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA