Detaljni planovi uređenja (DPU)
DPU GOSPODARSKE ZONE JANKOLOVICA (K4)
DPU PERADARSKA FARMA (K4)

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA