Provedbeni program grada Biograda na Moru za razdoblje 2021. – 2025. godine

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA