Obavijesti

OBAVIJEST u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd sa prebivalištem na području grada Biograda na Moru, za školsku godinu 2019./2020. Grad Biograd na…
Objavljeno: Četvrtak, 05 rujna 2019 14:43
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je da dana 23. rujna 2019. godine stupa na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019). Na taj način se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od…
Objavljeno: Četvrtak, 05 rujna 2019 10:13
Raspored odvoza komunalnog otpada, plastične ambalaže, papira, kartona i tetrapak ambalaže od 1. lipnja do 30. rujna 2019. godine. Raspored odvoza komunalnog otpada (01.06.-31.08)Svaki dan - Obala kralja Petra Krešimira IV. i Ulica kralja Petra SvačićaPonedjeljak, srijeda i petak - Poluotok, Jaz, Vruljine, Kožina, Bošana, Kosa Istok i Kosa ZapadUtorak,…
Objavljeno: Subota, 01 lipnja 2019 12:49
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI od 6. svibnja do 6. lipnja 2019. godine stavlja se na javni uvidStudija o utjecaju na okoliš sustava javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Biograd Studija će od 6. svibnja do 6. lipnja 2019. godine, u uredovno vrijeme, biti izloženi u prostorijama Grada…
Objavljeno: Ponedjeljak, 06 svibnja 2019 08:23
Obavještavaju se građani da u periodu od  01.05. do 30.09.2019. godine vršimo odvoz plastične ambalaže, papira i biootpada po novom rasporedu i to kako slijedi : PLASTIČNA AMBALAŽA PONEDJELJAK:POLUOTOK, VRULJINE, JAZ, BOŠANA, KOŽINA, KOSA , JANKOLOVICA UTORAK:CENTAR, RUST, TUČE, METERIZE, GRANDA, KUMENAT BIOOTPAD SRIJEDA PAPIR,  KARTON  I  TETRAPAK AMBALAŽA ČETVRTAK:POLUOTOK,…
Objavljeno: Utorak, 30 travnja 2019 12:30
OBAVIJEST O UPISUu programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. Dječji vrtić „Biograd“ primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja od 29.04.2019. do 13.05.2019. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati za redovni 10-satni program za djecu koja navršavaju godinu dana pa…
Objavljeno: Srijeda, 24 travnja 2019 14:59
Stranica 1 od 18

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA