Planovi na javnoj raspravi
pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja park šume Soline

pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - OBRAZLOŽENJE

pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - ODREDBE ZA PROVEDBU

pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - SAŽETAK ZA JAVNOST

pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - 2.1. PROMETNA I ULIČNA MREŽA

pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - 2.2. ELEKTRONIČKE KOM. I ENERGETSKI SUSTAV

pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - 2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - 4.1. OBLICI KORIŠTENJA

pdf dwnldURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PARK-ŠUME SOLINE - 4.2. UVJETI GRADNJE


Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana dana 24. rujna 2021. godine s početkom u 12,00 sati, putem livestream sustava
Meeting ID: 874 4378 2312
Passcode: 778040,

Lifestream sustav omogućava interakciju sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

Primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:
  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu,
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana 24. rujna 2021. godine. Pitanja će biti moguće postavljati izravno, putem chat opcije ili putem e-maila: mario@arheo.hr
  • Upućivanjem pisanih primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru ili na e-mail adresu: davor.ivanovic@biogradnamoru.hr
Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru zaključno s 12. listopada 2021. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

pdf dwnld UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA VIDEO KONFERENCIJI JAVNOG IZLAGANJA PRIJEDLOGA PLANA_24.9.2021

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA