Planovi na javnoj raspravi
Urbanistički plan uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5)

Javna rasprava trajat će od 19. prosinca 2019. do 17. siječnja 2020. godine

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA