Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/21-01/12    URBROJ: 2198/16-02-21-1Biograd na Moru, 11. listopada 2021. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET:  POZIV za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Utorak, 12 listopada 2021 12:57
  Za čišći i ljepši BIOGRAD! BOŠANA d.o.o.
Objavljeno: Petak, 01 listopada 2021 08:47
Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru obavještava stipendiste Grada Biograda na Moru koji već imaju sklopljen ugovor, o obvezi dostave potvrde o svom statusu te uvjerenje o prebivalištu  sukladno članku 28. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/16. i 10/17.), najkasnije do…
Objavljeno: Srijeda, 22 rujna 2021 12:57
U nedjelju, 3. listopada 2021. godine, održat će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda. Obavještavaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, odnosno birači iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji ostvaruju pravo na zastupljenost…
Objavljeno: Srijeda, 01 rujna 2021 12:24
OBAVIJEST u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2021./2022. Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni…
Objavljeno: Utorak, 31 kolovoza 2021 12:11
Stranica 1 od 34

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA