Obavijesti

Usluge prijevoza biogradskog GDCK-pod nazivom „Nazovi i Crveni križ te vozi“ i dalje su dostupne potrebitima. Poznato je naime da se ovaj projekt već duže vrijeme provodi na području djelovanja biogradskog Gradskog društva Crvenog križa, a odnosi se na pružanje usluga prijevoza osoba starije životne dobi na odredišta koja istima…
Objavljeno: Utorak, 05 srpnja 2022 07:06
Gradska knjižnica Biograd na Moru odabrana je za domaćina otvorenja Mjeseca hrvatske knjige što nas čini iznimno ponosnima i radosnima jer će naša knjižnica i grad biti centar kulturnog zbivanja cijele Hrvatske!
Objavljeno: Srijeda, 29 lipnja 2022 12:02
Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provesti će mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) na području Vašeg Grada. Suzbijanje komaraca obaviti će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost.…
Objavljeno: Ponedjeljak, 27 lipnja 2022 14:25
KLASA: 024-01/22-02/04 URBROJ: 2198-16-02-22-1Biograd na Moru, 15. lipnja 2022. godine V I J E Ć N I C I M AGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET: - POZIV za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru- dostavlja se Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na…
Objavljeno: Srijeda, 15 lipnja 2022 14:58
Ministarstvo unutarnjih poslova izradilo je letak, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, u kojem se navode savjeti kako izbjeći stradavanje djece u vozilima zbog dehidracije Izdvajamo važne poruke navedenih letaka: Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu, grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete što predstavlja…
Objavljeno: Utorak, 14 lipnja 2022 09:30
Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/2022), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade…
Objavljeno: Petak, 03 lipnja 2022 10:31
Stranica 1 od 42

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA