Više informacija

 • Napomena

  Prijedlozi se, u pisanom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ podnose se zaključno do 15. studenoga 2023. godine neposredno u pisarnicu Grada Biograda na Moru, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru, ne otvarati“ na adresu: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Do 15. studenoga 2023. godine

Više informacija

 • Napomena

  Adresa za predaju zahtjeva:

  • ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR
  • e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr
 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu zahtjeva je 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnoj ploči Grada Biograda n/M te na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Zadar

Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15., 69/22.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu.

Više informacija

 • Napomena

  Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Biograd na Moru kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru traje od dana objave – 6. rujna 2022. godine do 21. listopada 2022. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog poziva, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku:„Zahtjev za dodjelu stana za službene potrebe – IV. poziv“.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave se podnose na obrascu objavljenom na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog Javnog poziva, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, GRADSKO VIJEĆE – ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku: "Kandidatura za izbor članova Vijeća časti".

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Osobe koje se prijavljuju na ovaj poziv dužni su dostaviti prijavu u roku 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr),

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 13. lipnja 2022. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Napomena

  Stanovi za službene potrebe mogu se davati u najam neophodno potrebnim kadrovima zaposlenima u ustanovama iz područja zdravstva, kulture i školstva, zaposlenima u županijskom upravnom odjelu na radnom mjestu za izdavanje građevinskih dozvola i ostalih dokumenata prostornog uređenja, sa sjedištem rada u Biogradu na Moru, kao i kadrovima u deficitarnim zanimanjima koja kao takva budu utvrđena godišnjim preporukama HZZ-a.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog poziva, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru

Više informacija

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, a najdulje do 31. prosinca 2022. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, a najdulje do 31. prosinca 2022. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje U roku od 30 dana od dana objave ovog poziva

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih Grada Biograda na Moru i njihove zamjenike podnose se u roku 20 dana od dana objave javnog poziva, u pisanom obliku

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnoenje prijedloga programa zaključno do 20. siječnja 2022. godine

Više informacija

 • Napomena

  Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), Grad Biograd na Moru kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru traje od dana objave – 03. kolovoza 2021. godine do 20. rujna 2021. godine.

Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Javni poziv otvoren je do 20. rujna 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zaključno do 09. studenoga 2020. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se moraju dostaviti do 15. siječnja 2019. godine do 10:00 sati.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA