Gospodarstvo

Grad Biograd na Moru, na sjednicama Gradskog vijeća te Gradskog poglavarstva, donio je nekoliko važnih odluka za brži razvoj poduzetništva na području Grada Biograda na Moru. Jedna od značajnih odluka bila je donošenje odluka o formiranju poduzetničkih zona (regulirane kroz detaljne planove uređenja prostora), i to:

  1. Industrijske zone
  2. Komunalno - servisne zone "Bučina"

Formiranje poduzetničkih zona, želi se potaknuti razvoj gospodarstva na području grada, riješiti prostorne probleme poduzetnika, omogućiti razvoj, te poticati nova zapošljavanja.

Industrijska zona

Osnovni prostorno-urbanistički elementi odluke o detaljnom planu uređenja Industrijske zone, doneseni su 1995. godine. Zona je smještena u sjevero-zapadnom dijelu područja Grada, udaljena od JTC cca 500 metara, te 1.200 metara od spojne ceste Biograd - Autocesta Al. Ukupna površina zone je 202.000 m2, a za izgradnju pogona planirana je površina od 111.200 m2. Zemljište na području zone daje se u dugogodišnji najam, od 20 do 50 godina, s pravom gradnje.

U cilju infrastrukturnog uređenja zone, izgrađena je pristupna cesta, a na rub zone dovedena je električna energija i voda. Projektom dovršenja zone predviđeno je da se u 2005. godini izgrade i asfaltiraju ceste unutar zone, izgradi nova trafostanica, te dovede struja i voda do svake parcele, izgradi kanalizacija i sustav odvodnje oborinskih voda.

U okviru zone dozvoljena je izgradnja pogona koji ne zagađuju okoliš, ili je njihova stupanj zagađivanja minimalan.

Sada na području zone posluje 14 poduzetnika. Provedenim natječajima u najam je dano cca 60% površine, a zbog iskazanog interesa pokrenuta je inicijativa za proširenje Industrijske zone.

NOVO:  više podataka o industrijskoj zoni u Biogradu na Moru, kao i fotografije, možete pogledati na web stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Komunalno - servisna zona "Bučina"

Komunalno - servisna zona «Bučina» je poduzetnička zona u formiranju. Zona je smještena u sjevero-istočnom dijelu grada, udaljena je od JTC cca 100 metara. U prosincu 2004. godine, usvojen je urbanistički plan uređenja zone, te su raspisani natječaji za izradu projektne dokumentacije za uređenje i opremanje ove poduzetničke zone.

U ovoj zoni planirana je izgradnja manjih pogona (obrti), s čistom tehnologijom, koji ne smiju zagađivati okoliš. Ukupna površina zone iznosi 133.840 m2, a za izgradnju pogona planirana je površina od 106.049 m2. Poduzetnici su pokazali velik interes za gradnju pogona u ovoj zoni, tako daje do sada Grad Biograd na Moru zaprimio preko 30 pisama namjera za najam zemljišta i izgradnju pogona.

Grad Biograd na Moru poziva potencijalne investitore da iskažu svoj interes, te svoje investicije realiziraju na području Grada Biograda na Moru, uz pogodnosti koje pružaju ovako koncipirane poduzetničke zone.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA