Obavijesti

GRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-01/22-02/07URBROJ: 2198-16-02-22-1Biograd na Moru, 21. studenoga 2022. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET: - POZIV za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru - dostavlja se; Na temelju članka 33. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/22.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13.,…
GRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvoKLASA: UP/I-363-06/22-01/63URBROJ:2198-16-03/30-22-2Biograd na Moru,14.11.2022. godine Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“,broj 47/09 i 110/21) i čl.3. i 10 ,Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave grada Biograd na Moru ( „Službeni glasnik grada Biograd na Moru“, broj 7/2014) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu obveze čišćenja građevinske parcele za obveznika LUCIN KRSTO iz Biograda na Moru,Grgura Ninskog 12,donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom Rješenje br.Klasa:…
11. studenoga 2022.

Obavijest - Bošana d.o.o.

O B A V I J E S T Pregledom posuda za reciklabilni komunalni otpad (papir i karton, plastika, biootpad) koje se nalaze na gradskom groblju, uočili smo da se u njima nalazi i druga vrsta komunalnog otpada (miješani komunalni otpad i drugo) koji se ne smije odlagati u navedene posude. Stoga se mole građani i posjetitelji gradskog groblja da ne donose i ne bacaju svoj komunalni otpad iz domaćinstva u posude koje su namijenjene isključivo za određenu vrstu komunalnog…
Na temelju članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) i članka 41. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 8/22.), gradonačelnik Grad Biograd na Moru donosi sljedeću O B A V I J E S TO POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim…
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru za javnu raspravu, KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2198-16-01-22-36, od 03. listopada 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVUo prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru I Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja…
Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove stanovanja dužno je voditi evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) najmanje jedanput godišnje. U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a, Grad Biograd na Moru provodi Anketu o zainteresiranosti građana za…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo KLASA: 320-01/22-04/143URBROJ: 2198-16-03/33-22-5Biograd na Moru, 22.8.2022. godine Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu STRPIĆ ŠIME, Biograd na Moru, Sv. Ivana 1, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga za neobrađeno poljoprivredno zemljište br. KLASA: 320-01/22-04/143, URBROJ: 2198-16-03/33-22-3 od dana 19.08.2022. godine ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga br. KLASA: 320-01/22-04/143, URBROJ:…
GRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-01/22-02/05URBROJ: 2198-16-02-22-1Biograd na Moru, 07. rujna 2022. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET: POZIV za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, dostavlja se; Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGradonačelnik KLASA:604-02/21-01/02UR.BROJ:2198/16-01-22-15Biograd na Moru, 02. ožujka 2022. godine Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa III. Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-22-12 od 21. siječnja…
O B A V I J E S T u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2022./2023. Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 1/16., 11/16., 4/18., 7/19., 8/19., 9/19. i 4/21.), obavještava roditelje/skrbnike o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava…
O B A V I J E S T u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2022./2023. Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 1/16., 11/16., 4/18., 7/19., 8/19., 9/19. i 4/21.), obavještava roditelje/skrbnike o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava…
Grada Biograda na Moru ispunio je sve zakonske obveze za rješavanje problema pojave divljači u naseljima. Kako smo suočeni sa sve više pojava divljači u naseljima rješenje tog problema nalazi se u pozitivnim propisima Zakona o lovstvu. Naime na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta divljač je dužan štititi korisnik te površine, dakle jedinice lokalne samouprave i gradovi. Svjesni problema koji se događa i za koji se predviđa da će biti sve veći, Grada Biograda na Moru je iskoristio…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvoKLASA: 320-01/22-04/85URBROJ: 2198-16-03/33-22-8Biograd na Moru, 22.8.2022. godine Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu VELJANČIĆ MIHAEL, ZAGREB, Ulica Vladimira Varićaka 7, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga za neobrađeno poljoprivredno zemljište br. KLASA: 320-01/22-04/85, URBROJ: 2198-16-03/33-22-6 od dana 10.06.2022. godine ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga br. KLASA: 320-01/22-04/85, URBROJ: 2198-16-03/33-22-6 od…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo KLASA: 320-01/22-04/93URBROJ: 2198-16-03/33-22-3Biograd na Moru, 13.07.2022. godine Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu JELIČIĆ PAVLA, ZADAR, Obala Kneza Trpimira 20, u predmetu dostave opomene za neobrađeno poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/22-04/93, URBROJ:2198-16-03/33-22-2 od dana 13.05.2022. godine ZAKLJUČAK o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/22-04/93, URBROJ:2198-16-03/33-22-2 od dana…
Usluge prijevoza biogradskog GDCK-pod nazivom „Nazovi i Crveni križ te vozi“ i dalje su dostupne potrebitima. Poznato je naime da se ovaj projekt već duže vrijeme provodi na području djelovanja biogradskog Gradskog društva Crvenog križa, a odnosi se na pružanje usluga prijevoza osoba starije životne dobi na odredišta koja istima nisu, ili su teže dostupne.Spomenuta usluge za korisnike je potpuno besplatna, a valja se samo na vrijeme javiti i izraziti želju za prijevozom na odredište. U ovim vrućim ljetnim danima…
Gradska knjižnica Biograd na Moru odabrana je za domaćina otvorenja Mjeseca hrvatske knjige što nas čini iznimno ponosnima i radosnima jer će naša knjižnica i grad biti centar kulturnog zbivanja cijele Hrvatske!   Dodatne informacije Izvor: https://gkbnm.hr/
Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provesti će mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) na području Vašeg Grada.Suzbijanje komaraca obaviti će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost. Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioaletrin niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja, produžujući tako korisno…
KLASA: 024-01/22-02/04URBROJ: 2198-16-02-22-1Biograd na Moru, 15. lipnja 2022. godine V I J E Ć N I C I M AGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET: - POZIV za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru- dostavlja se Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada…
Stranica 1 od 5
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA