Kontaktirajte nas!

Grad Biograd na Moru

Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru
info@biogradnamoru.hr
023/383-150; 023/385-002; 023/383-003
023/383-377

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave

pisarnica@biogradnamoru.hr

OTP banka Hrvatska dioničko društvo

ŽIRO RAČUN: HR2724070001802200009
BIC (Swift) code: OTPVHR2X

OIB: 95603491861

MB: 02660474

Komunalno redarstvo Grada Biograd na Moru

Kontakti

Drina Bešenić, mag. oec.PROČELNICAdrina.besenic@biogradnamoru.hr
Suzana Horvat Kolanović, dipl. iur., spec. admin. urb.POMOĆNICA PROČELNICEsuzana.horvat.kolanovic@biogradnamoru.hr
Renata Mršić, dipl. iur.VIŠA SAVJETNICA ZA GRADSKU IMOVINU I KOMUNALNI SUSTAVrenata.mrsic@biogradnamoru.hr
Martina Mrkić, dipl. oec.VIŠA SAVJETNICA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVOmartina.mrkic@biogradnamoru.hr
Nikola Mikulić, mag. oec.VIŠI SAVJETNIK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVOnikola.mikulic@biogradnamoru.hr
Davor Ivanović, dipl. ing. građ.VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAdavor.ivanovic@biogradnamoru.hr
Marijana Smajić, dipl. oec.VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA NAPLATUmarijana.smajic@biogradnamoru.hr
Ivana Vanjak, struč. spec. oec.VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRORAČUN I RAČUNOVOSTVOivana.vanjak@biogradnamoru.hr
Ivana Rašin, mag. iur.VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA DRIŠTVENE DJELATNOSTIivana.rasin@biogradnamoru.hr
Marta Grgić, mag. prim. educ.VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROTOKOL I ADMINISTRATIVNE POSLOVEmarta.grgic@biogradnamoru.hr
Žaklin Krstinić, ing. arh.STRUČNA SURADNICA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POVRŠINEzaklin.krstinic@biogradnamoru.hr
Bernard Vlaović, ing. građ.STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POVRŠINEbernard.vlaovic@biogradnamoru.hr
Hrvoje Raspović, dipl. ing. prom.VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA TEHNIČKE POSLOVEhrvoje.raspovic@biogradnamoru.hr
Domagoj Nimac, bacc. oec.VIŠI REFERENT ZA JAVNU NABAVUdomagoj.nimac@biogradnamoru.hr
Zoran Matić, upr. pr.STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE PISARNICE I ARHIVEpisarnica@biogradnamoru.hr
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA