logo

IZDVOJENO

GRADSKE SLUŽBE


Gradska Uprava
Trg kralja Tomislava 2
Tel.: +385 (0)23 383 150
Fax: +385 (0)23 383 377
www.biogradnamoru.hr
Radno vrijeme: 07:00 – 15:00
info@biogradnamoru.hr
Bošana d.o.o.
Kralja Petra Svačića 26
Tel.: +385 (0)23 386 542
www.bosana.hr
Radno vrijeme: 07:00 – 15:00
info@bosana.hr
Elektra
Zrmanjska 2
Tel.: +385 (0)23 290 625
Fax: +385 (0)23 386 464
Komunalac d.o.o.
Kralja Petra Svačića bb
Tel./fax: +385 (0)23 383 510
komunalac.d.o.o.
Radno vrijeme: 07:00 – 15:00
biograd@zd.t-com.hr
Lučka kapetanija: ispostava Biograd
Obala kralja Petra Krešimira IV 30
Tel./fax: +385 (0)23 383 210
li-ispostava@pomorstvo.hr
Policijska postaja 192 (+385 1 192)
Put Solina 2
Tel.: +385 (0)23 345 729, 345 739
Fax: +385 (0)23 345 711
Turistička zajednica grada Biograda na Moru
Trg hrvatskih velikana 2
23210 Biograd na Moru
Tel: +385 (0)23 383123
info@tzg-biograd.hr
Vatrogasna postaja 193 (+385 1 193)
Splitska 58
Tel.: +385 (0)23 383 161
Zavičajni muzej
Obala kralja Petra Krešimira IV. 20
Tel./fax: +385 (0)23 383 721
www.biogradnamoru.hr
info@muzej-biograd.com
Župni Ured Sv. Ivan Krstitelj
Župnik: don Nikola Tokić
Lonjska 8
Tel: +385 (0)23 638 386
Župni Ured Sv. Stošije
Župnik: don Marin Krešić
Trg Sv. Stošije 2
Tel./fax: +385 (0)23 384 848

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA