Civilne udruge

Udruge od općeg interesa na području Grada Biograda na Moru:

 1. Udruga "Hippocampus"
 2. Udruga "Volonter"
 3. Udruga "Selekta" 
 4. Udruga e-biogr@d
 5. Udruga za zaštitu životinja

Udruge u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Grada Biograda na Moru:

 1. Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 2. Udruga "Nada"
 3. Udruga "Osmijeh"
 4. Udruga matice umirovljenika
 5. Udruga Mediteraneo
 6. Udruga "Kruh"
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA