Više informacija

 • Objavljeno Javni natječaj je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), kao i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru
 • Napomena

  Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – viši stručni suradnik za naplatu – NE OTVARAJ“.

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Više informacija

 • Objavljeno NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2023./2024. objavljen dana 20. rujna 2023.
 • Status natječaja Otvoren

Više informacija

 • Status natječaja Poništen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 09. kolovoza 2023. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Konačna lista kandidata za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine objavljena dana 19. rujna 2023.
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno 20. veljače 2023.
 • Napomena

  Rok za podnošenje ponuda je 28. veljače 2023. godine. Ponude slati na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava - kioska u Biogradu na Moru - NE OTVARAJ“, a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno 16. veljače 2023.
 • Napomena

  Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

  Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici isključivo putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu: ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o., Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE“.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2022/2023. objavljen dana 15. ožujka 2023.
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 15. veljače 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 13. veljače 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje i pregled ponuda obavit će Povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5 dana 06. veljače 2023. s početkom u 12.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 06. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 03. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Odluci gradonačelnika o produženju roka za prijavu na javni natječaj za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine podstanarima na području Biograda na Moru (KLASA: 370-01/22-01/01, URBROJ: 2198-16-01-23-10, od 7. veljače 2023. godine), Javni natječaj otvoren je zaključno do 1. ožujka 2023. godine.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Rok za dostavu ponuda je 24. siječnja 2023. godine do 11.00 sati. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave na području grada Biograd na Moru - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 23. siječnja 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 09. siječnja 2023. godine s početkom u 13,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 20. prosinca 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 05. prosinca 2022. godine, s početkom u 13,30 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. objavljen na mrežnoj stranicic Grada Biograd na Moru dana 05. prosinca 2022. godine
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 14. studenoga 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 11. studenoga 2022. godine s početkom u 12,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 18. listopada 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Objavljeno Konačna lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2022/2023 godinu i Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022/2023. od 22. studenog 2022. godine
 • Status natječaja Završen
 • Odluka Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022/2023. od 22. studenog 2022. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 07. rujna 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 08. lipnja 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 03. lipnja 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 06. lipnja 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 01. lipnja 2022. godine.

Više informacija

 • Napomena

  Poništava se dio Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-04/22-04/11, URBROJ: 2198/16-01-22-1, od 16. svibnja 2022. godine i to u članku I. lokacija pod rednim brojem 3. oznake SL-1, na Plaži Dražice, na dijelu čest.kat. br. 3200/1 k.o. Biograd na Moru, za prodaju pekarskih proizvoda i sladoleda.

 • Status natječaja Natječaj je djelomično poništen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 24. svibnja 2022. godine.

Više informacija

 • Napomena

  Svaki ponuditelj ima pravo u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru uložiti prigovor Povjerenstvu. Povjerenstvo je dužno donijeti odluku po prigovoru u roku od 5 dana od dana primitka prigovora. Odluka mora biti obrazložena i u pisanom obliku dostavljena podnositelju prigovora.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 16. 05. 2022. godine (ponedjeljak) do 12,30 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Napomena

  Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Biograda na Moru u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi. 

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 11. svibnja 2022. godine poštom.

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 06. svibnja 2022. godine, s početkom u 12,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu je 06. svibnja 2022. godine do 12,00 sati.

Više informacija

 • Napomena

  Preslika Odluke o odabiru dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 5 dana od dana njezina donošenja.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 10. 05. 2022. godine (utorak) do 12,30 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Napomena

  Na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj za koje Povjerenstvo prilikom otvaranja ponuda utvrdi da do dana provođenja javnog natječaja nije za prodajno mjesto za koje je podnio prijavu u korist računa Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 uplatio utvrđeni iznos jamčevine i/ili dug.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 25. 04. 2022. godine (ponedjeljak) do 12,30 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 14. 04. 2022. godine (četvrtak) do 12,30 sati
Stranica 1 od 3
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA