Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 02/22

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA