Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 06/19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA