Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 5/16

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA