Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 3/15

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA