Strategija Grada Biograda na Moru

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na 37. sjednici održanoj dana 9. travnja 2013. godine, donijelo je Strategiju razvoja Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Strategija razvoja Grada Biograda na Moru temeljni je dokument razvoja Grada Biograda za razdoblje 2013. – 2020. godine, donesen na pragu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji s ciljem daljnjeg razvoja Grada sinergijskim uparivanjem sredstava Europskih fondova i potencijala lokalne zajednice.

Ciljanim planiranjem i ulaganjem u neposredni gospodarski razvoj, te posrednim ulaganjem u infrastrukturu Grad Biograd na Moru stvara preduvjete za značajniji gospodarski rast i razvoj. Planirajući ulaganja u infrastrukturu, racionalno i dugoročno, imajući u vidu potrebe stanovništva i gospodarskih subjekata, Grad Biograd želi biti partner gospodarstvenicima i pojedincima koji svoj interes vide kroz ulaganje na našem području.

S druge strane, gospodarski razvoj uvjetuje razvoj društvene infrastrukture te poboljšavanje kvalitete života i zadovoljstva domicilnog stanovništva. Svjesni smo da svako ulaganje treba svoje vrijeme do profita. Ako je Biograd ulagao i do sada u znanje, a jest, te će ulagati još i više, onda je i vrijeme da se to znanje i iskustvo koristi. Jednostavno rečeno, želimo Biograd kao grad mladih, grad znanja s razvojem i primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije, što čini podlogu za uspješno djelovanje znanosti i poduzetništva, grad novih probuđenih mogućnosti za ulaganja i ugodan život.

Odgovornost za implementaciju strategije najvećim dijelom leži upravo na instituciji Grada, ali ne isključivo na njoj. Bez podrške javnosti, poduzetnika, hotelijera, obrtnika, prosvjetnih i zdravstvenih djelatnika i ostalih interesnih skupina, teško će biti razviti i provesti zacrtane ideje. Sinergijsko djelovanje je najbitnije u provedbi strateškog plana razvoja.

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na 34. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, donijelo je Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. – 2021. godine.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA