01. prosinca 2023.

Isplata prigodnog dara (Božićnice) u 2023. godini osobama starije životne dobi s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru

Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/22.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA: 551-01/23-08/06, URBROJ: 2198-16-01-23-1 od 01. prosinca 2023. godine, objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Božićnice) u 2023. godini osobama starije životne dobi s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru.

Svim osobama starije životne dobi, žene s navršenih 60 godina života i muškarci s navršenih 65 godina života, a koji kumulativno ispinjavaju sljedeće uvjete:
- imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru,
- nisu ostvarile pravo na starosnu, prijevremenu starosnu i obiteljsku mirovinu (tuzemnu i inozemnu) i koje nisu korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad i
- nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost,
isplatit će se prigodni dar (Božićnica) i to u iznosu od 100,00 EUR (753,45 kuna).
*fiksni tečaj konverzije (7,53450)

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodnog dara (Božićnice), osobe starije životne dobi koje ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • preslik osobne iskaznice,
  • Potvrdu HZMO-a o nekorištenju mirovine (tuzemne i inozemne)
  • Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitka za prethodnu godinu ( ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Biograd na Moru preuzme elektronički zapis Porezne uprave),
  • broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata.

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Biogradu na Moru, od 01. prosinca 2023. godine do 15. prosinca 2023. godine
Kako bi ostvarili ovo pravo, osobe starije životne dobi su obvezni podnijeti ZAHTJEV za ostvarivanje predmetnog prava, osobno ili poštom.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u pisarnici Grada Biograda na Moru ili na službenoj internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u prigodi božićnih blagdana mogu se podnositi od 01. prosinca 2023. godine do 15. prosinca 2023. godine, na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Grada na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili broj telefona: 023/ 383-150.

KLASA:551-01/23-08/06
UR.BROJ:2198-16-03/01-23-3
Biograd na Moru, 01. prosinca 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica
Drina Bešenić, mag.oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA