04. ožujka 2024.

OBAVIJEST - isplata jednokratne novčane pomoći osobama starije životne dobi povodom uskršnjih blagdana

Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/23.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/24-08/02, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 04. ožujka 2024. godine, objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2024. godini osobama starije životne dobi s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru.

Svim osobama starije životne dobi, žene s navršenih 60 godina života i muškarci s navršenih 65 godina života, a koji kumulativno ispinjavaju sljedeće uvjete:
- imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru,
- nisu ostvarile pravo na starosnu, prijevremenu starosnu i obiteljsku mirovinu (tuzemnu i inozemnu) i koje nisu korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad i
- nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost,
isplatit će se prigodni dar (Uskrsnica) i to u iznosu od 135 EUR.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodnog dara (Uskrsnice), osobe starije životne dobi koje ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • preslik osobne iskaznice,
  • Potvrdu HZMO-a o nekorištenju mirovine (tuzemne i inozemne)
  • Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitka za prethodnu godinu ( ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Biograd na Moru preuzme elektronički zapis Porezne uprave),
  • broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata.

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Biogradu na Moru, od 04. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine.
Kako bi ostvarili ovo pravo, osobe starije životne dobi su obvezni podnijeti ZAHTJEV za ostvarivanje predmetnog prava, osobno ili poštom.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u pisarnici Grada Biograda na Moru ili na službenoj internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u prigodi uskršnjih blagdana mogu se podnositi od 04. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine, na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Grada na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili broj telefona: 023/ 383-150.

KLASA:551-01/24-08/02
UR.BROJ:2198-16-03/01-24-2
Biograd na Moru, 04. ožujka 2024. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica
Drina Bešenić, mag.oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA