Obavijesti

Pridružite nam se od 25. do 27. lipnja 2024. u 10:30 sati u Gradskoj knjižnici Biograd na Moru.Datum: 25. - 27.06.2024.Vrijeme: 10:30 satiLokacija: Gradska knjižnica Biograd na MoruOvaj tečaj pružit će vam sve što trebate znati o trudnoći, porodu i njezi novorođenčeta. Savršena prilika za sve buduće mame!Za dodatne informacije i prijave kontaktirajte nas:???? 023 646 328???? 099 921 30610???? Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. propustite priliku za korisne informacije i podršku tijekom vaše trudnoće! Vidimo se!
GRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo KLASA: 320-01/24-04/39URBROJ: 2198-16-03/24-22-3Biograd na Moru, 20.05.2024. godine Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu Havdić Jadranka, Zagreb, Trnsko 42A, u predmetu dostave opomene za neobrađeno poljoprivredno zemljište br. KLASA: 320-01/24-04/39, URBROJ: 2198-16-03/24-22-2, od dana 18.04.2024.godine. Z A K L J U Č A Ko dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljištaKLASA: 320-01/24-04/39, URBROJ:…
Za potrebe istraživanja, pisanja i objavljivanja monografije Biogradski žrtvoslov - Popis žrtava II. svjetskog rata i poraća, ovim putem pozivaju se svi relavantni da primjedbe, dopune i druge informacije koje su relevantne za potrebe ovoga istraživanja dostave u Gradsku upravu svakim radnim danom u vremenu od 09.00 do 12:00 sati. Grad Biograd na Moru i Zavičajni muzej Biograd na Moru pokrenuli su ovaj projekt sa željom kako bi se napravio i objedinio popis svih poginulih i nastradalih u II. svjetskom…
KLASA: 363-016/24-01/01 URBROJ:2198/16-05-24/01Biograd na Moru, 10. svibnja 2024. godine OBAVIJEST O LICITACIJI SLOBODNIH PRODAJNIH MJESTA NA TRŽNICI Dana 28. svibnja 2024. godine (utorak) u 13:00 sati u prostorijama Poduzetničkog inkubatora (prvi kat), na adresi Bukovačka 23, Biograd na Moru održati će se licitacija za zakup prodajnih mjesta na tržnici. Svaki ponuditelj smije licitirati maksimalno za dva prodajna mjesta.Licitacija će se održati u skladu s Pravilima javne licitacije koja se nalaze u prilogu ove obavijesti. (prilog 1.)Licitiraju se prodajna mjesta na…
Na temelju članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) i članka 41. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru donosi sljedeću OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području…
MREŽA SAKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN 2024. godina Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Albaugh TKI* (Pinus Agro), Agrozov, BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Certis Belchim HR* (Orchem), Chromos Agro, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro. * Kod pojedinih tvrtki je došlo do…
Na temelju članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 83/23.) i članka 31. stavka 24. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/22.) Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 24. sjednici održanoj 16. travnja 2024. godine donosi O D L U K Uo izboru najpovoljnijih ponuditelja za davanje dozvola na pomorskom dobru Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji za davanje dozvola na…
Na temelju članka 57. stavka 6. Zakona o trgovini ( „Narodne novine“, broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23. ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20. ) i članka 40. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, 8/22. ) gradonačelnik grada…
GRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo KLASA: 320-01/24-04/26URBROJ: 2198-16-03/24-22-4Biograd na Moru, 24.04.2024. godine Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu Zalović Mate, Tkon 441, u predmetu dostave opomene za neobrađeno poljoprivredno zemljište br. KLASA: 320-01/24-04/26, URBROJ:2198-16-03/24-22-2, od dana 08.03.2024.godine. Z A K L J U Č A Ko dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljištabr. KLASA: 320-01/24-04/26, URBROJ:2198-16-03/24-22-2 od…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/23.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/24-08/05, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 25. travnja 2024. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom isplate jednokratne naknade učenicima završnih razreda Srednje škole radi bolje motivacije za učenjem i redovitim izvršavanjem školskih obaveza u 2024. godini, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati…
obavještavamo vas da je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024., donijela Odluku o isplati iednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavania posliedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 32/24). Iznos jednokratnog novčanog primanja (JNP) određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja: do 320,00 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160,00 eura od 320,01 do 460,00 eura u iznosu od 120,00 eura od 460,01 do 600,00 eura u iznosu od 80,00 eura od 600,01 do 730,00…
Broj: 51/24-3Biograd na Moru, 19. travnja 2024. O B A V I J E S T Zbog neodgodivih radova na uličnom cjevovodu dana 19. travnja 2024. (PETAK) u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, bez vooopskrbe će ostati u Biogradu na Moru Obala kralja Petra Krešimira IV. Mole se potrošači za razumjevanje!   UpravaKomunalac d.o.o.BIOGRAD NA MORU
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/23.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/24-08/01, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 04. ožujka 2024. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2024. godini umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru. Svim umirovljenicima sa prebivalištem…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/23.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/24-08/02, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 04. ožujka 2024. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2024. godini osobama starije životne dobi s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru. Svim…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/23.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/24-08/03, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 04. ožujka 2024. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2024. godini nezaposlenim osobama sa prebivalištem na području grada Biograda na Moru. Svim Nezaposlenim osobama…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/23.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/24-08/04, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 04. ožujka 2024. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2024. godini djeci s posebnim potrebama i s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području…
GolMania ljetni nogometni kamp Biograd namijenjen je djeci koja treniraju nogomet, a stariji su od 8 godina a mlađi od 15 godina. Naglasak kampa:Rad na osnovnoj i funkcionalnoj tehničkoj izvedbi, osnovnim situacijama u nogometnoj igri. Polaznicima kampa nudimo: Cjelodnevni progam 6 treninga sa stručno licenciranim Uefa trenerima Zabava na plaži, posjet Aquaparku Osiguran ručak Oprema za trening Kontakt: Jure Knez 0955908606 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Facebook: Golmania sport events
Bošana d.o.o., traži 6 (šest) radnika/radnica za posao Čistača na čišćenju javnih površina i plaža.Predviđeno trajanje zaposlenja je od 01.05.2024. do 31.09.2024. godine.Molimo sve zainteresirane da se jave putem emaila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na broj telefona 023-384-363, ili osobno u prostorije Bošane d.o.o., na adresi Kralja Petra Svačića 26, u Biogradu na Moru.
KLASA: 402-04/24-01/11URBROJ: 2198-16-03/1-24-1Biograd na Moru, 16. veljače 2024. godine Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje GODIŠNJI PLANraspisivanja javnih poziva u 2024. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru I. Grad Biograd na Moru raspisati…
U četvrtak 28. prosinca 2023. počinje isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine. U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 21. prosinca 2023., u ovoj isplati jednokratno novčano primanje (JNP) dobit će 791 477 korisnika mirovine, i to: korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH zatečenim u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im…
Stranica 1 od 5
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA