Biograd na Moru

Biograd na Moru

Objavljene su obavijesti o isplati jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana koje možete vidjeti na sljedećim linkovima:

 1. Isplata jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom uskršnjih blagdana
 2. Isplata jednokratne novčane pomoći osobama starije životne dobi povodom uskršnjih blagdana
 3. Isplata jednokratne novčane pomoći nezaposlenim osobama povodom uskršnjih blagdana
 4. Isplata jednokratne novčane pomoći djeci s posebnim potrebama i s teškoćama u razvoju povodom uskršnjih blagdana

Ispunjeni obrazac s pratećom dokumentacijom potrebno je DOSTAVITI na jedan od slijedećih načina:

 • E-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Poštom na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru,
 • Osobno u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru

Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/23.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/24-08/01, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 04. ožujka 2024. godine, objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2024. godini umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru.

Svim umirovljenicima sa prebivalištem na području Grada Biograda na Moru, koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 700,00 EUR mjesečno neovisno o kojoj vrsti mirovine se radi (obiteljskoj, starosnoj ili invalidskoj), isplatiti će se prigodni dar (Uskrsnica) prema skali određenoj Odlukom KLASA:551-01/24-08/01, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 04. ožujka 2024. godine. U ukupan iznos mirovinskih primanja ulaze domaća i strana primanja.

Pravo na dodjelu Uskrsnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s nepunim radnim vremenom.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodnog dara (Uskrsnice), umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • preslik osobne iskaznice,
 • presliku odreska od mirovine za mjesec veljaču 2024. godine,
 • broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata.

Korisnici mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici inozemnih mirovina zahtjev za ostvarivanje prava podnose dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a) iz kojih je vidljiv ukupan iznos mirovinskih primanja, ne stariji od 3 mjeseca,
 • preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora,
 • broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata,

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Biogradu na Moru, od 04. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine.
Kako bi ostvarili ovo pravo, umirovljenici su obvezni podnijeti ZAHTJEV za ostvarivanje predmetnog prava, osobno ili poštom.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u pisarnici Grada Biograda na Moru ili na službenoj internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u prigodi uskršnjih blagdana mogu se podnositi od 04. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine, na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Grada na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili broj telefona: 023/ 383-150.

KLASA:551-01/24-08/01
UR.BROJ:2198-16-03/01-24-2
Biograd na Moru, 04. ožujka 2024. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica
Drina Bešenić, mag.oec.

Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/23.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/24-08/02, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 04. ožujka 2024. godine, objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2024. godini osobama starije životne dobi s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru.

Svim osobama starije životne dobi, žene s navršenih 60 godina života i muškarci s navršenih 65 godina života, a koji kumulativno ispinjavaju sljedeće uvjete:
- imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru,
- nisu ostvarile pravo na starosnu, prijevremenu starosnu i obiteljsku mirovinu (tuzemnu i inozemnu) i koje nisu korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad i
- nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost,
isplatit će se prigodni dar (Uskrsnica) i to u iznosu od 135 EUR.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodnog dara (Uskrsnice), osobe starije životne dobi koje ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • preslik osobne iskaznice,
 • Potvrdu HZMO-a o nekorištenju mirovine (tuzemne i inozemne)
 • Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitka za prethodnu godinu ( ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Biograd na Moru preuzme elektronički zapis Porezne uprave),
 • broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata.

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Biogradu na Moru, od 04. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine.
Kako bi ostvarili ovo pravo, osobe starije životne dobi su obvezni podnijeti ZAHTJEV za ostvarivanje predmetnog prava, osobno ili poštom.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u pisarnici Grada Biograda na Moru ili na službenoj internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u prigodi uskršnjih blagdana mogu se podnositi od 04. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine, na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Grada na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili broj telefona: 023/ 383-150.

KLASA:551-01/24-08/02
UR.BROJ:2198-16-03/01-24-2
Biograd na Moru, 04. ožujka 2024. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica
Drina Bešenić, mag.oec.

Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/23.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/24-08/03, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 04. ožujka 2024. godine, objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2024. godini nezaposlenim osobama sa prebivalištem na području grada Biograda na Moru.

Svim Nezaposlenim osobama sa prebivalištem na području Grada Biograda na Moru koji su najmanje 6 mjesecu u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Biograd na Moru isplatiti će se prigodni dar (Uskrsnica) i to u iznosu od 135 EUR.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodnog dara (Uskrsnice), nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete za isplatu dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o nezaposlenosti (potvrdu ili uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da ima status nezaposlene osobe ili da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 6 mjeseci u kontinuitetu) iz kojeg je vidljivo da je osoba nezaposlena s danom stupanja na snagu Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći nezaposlenim osobama povodom uskršnjih blagdana,
 • preslik osobne iskaznice,
 • broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata,

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Biogradu na Moru, od 04. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine.
Kako bi ostvarili ovo pravo, nezaposlene osobe su obvezne podnijeti ZAHTJEV za ostvarivanje predmetnog prava, osobno ili poštom.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u pisarnici Grada Biograda na Moru ili na službenoj internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u prigodi uskršnjih blagdana mogu se podnositi od 04. ožujka do 22. ožujka 2024. godine, na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Grada na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili broj telefona: 023/ 383-150.

KLASA:551-01/24-08/03
URBROJ:2198-16-03/01-24-2
Biograd na Moru, 04. ožujka 2024. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica
Drina Bešenić, mag.oec.

Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/23.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/24-08/04, URBROJ:2198-16-01-24-1 od 04. ožujka 2024. godine, objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2024. godini djeci s posebnim potrebama i s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru.

Svoj djeci s posebnim potrebama i s teškoćama u razvoju sa prebivalištem na području Grada Biograda na Moru prema spisku Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru ili prema Rješenju nadležnih institucija isplatiti će se prigodni dar (Uskrsnica) i to u iznosu od 400,00 EUR po djetetu.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodnog dara (Uskrsnice), roditelji/skrbnici djece koja ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • preslik osobne iskaznice,
 • broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata,

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Biogradu na Moru, od 04. ožujka do 22. ožujka 2024. godine
Kako bi ostvarili ovo pravo, roditelji/skrbnici su obvezni podnijeti ZAHTJEV za ostvarivanje predmetnog prava, osobno ili poštom.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u pisarnici Grada Biograda na Moru ili na službenoj internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u prigodi uskršnjih blagdana mogu se podnositi od 04. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine, na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Grada na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili broj telefona: 023/ 383-150.

KLASA:551-01/24-08/04
URBROJ:2198-16-03/01-24-2
Biograd na Moru, 04. ožujka 2024. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica
Drina Bešenić, mag.oec.

EU FONDOVI – NOVE PRILIKE 2021. – 2027.

U konferencijskoj dvorani hotela Ilirija u Biogradu na Moru u petak, 1. ožujka 2024., održan je informativni događaj "EU FONDOVI – Nove prilike 2021. – 2027."
Nazočnima su se uvodno obratili ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije gospodin Šime Erlić, župan Zadarske županije gospodin Božidar Longin te gradonačelnik Grada Biograda na Moru gospodin Ivan Knez.

 • Svi mi znamo što za nas znače EU fondovi. Oni za nas predstavljaju nova ulaganja, razvoj, prosperitet, radna mjesta, a sve to skupa daju viziju sigurnije, bolje i uspješnije budućnosti, rekao je Ivan Knez.

Kao i ostatak Hrvatske, kaže on, tako se i grad Biograd može pohvaliti nizom uspješnih projekata koji su realizirani zahvaljujući novcem EU.

Sinergija županije, gradova, općina i Vlade

 • Europska unija upotrebljava izraz "ujedinjena raznolikost", ja ću to malo preoblikovati i poželjeti vam da budete ujedinjeni u idejama, vizijama, planovima i projektima koji će svima nama i malim i velikim sredinama donijeti rast i razvoj, zaključio je je Knez.

Efikasno korištenje EU fondova, kaže župan Longin, donosi zapravo, kvalitetu života.

Ponosimo se velikim projektima koje smo u proteklom razdoblju proveli ili se još provode u vrijednosti većoj od 600 milijuna eura. Zadarska županija, ali i naši gradovi i općine, dokazali su svoju spremnost! Naša županija je i dalje veliko gradilište, istaknuo je zadarski župan Longin.

U sinergiji županije u gradova i općina te kroz nastavak vrlo kvalitetne suradnje s Vladom RH, uspješno ćemo povući sredstva koja su nam na raspolaganju, uvjeren je Longin.

 • EU fondovi su ključni za razvoj Republike Hrvatske posljednjih deset godina, ali će također biti od presudne važnosti za sljedećih deset godina, s obzirom da imamo nikad više europskih sredstava koja su nam na raspolaganju, naglasio je ministar Šime Erlić.

Na raspolaganju 2 milijarde eura

Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1 824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

 • Ove godine imamo na raspolaganju čak 2 milijarde eura europskih sredstava, a natječaji će se pojavljivati jedan za drugim. Sve naše institucije i organizacije moraju biti spremne povući ta sredstva i doprinijeti daljnjem napretku i poboljšanju kvalitete života u ovom kraju, pozvao je Šime Erliić.

Informativno događanje "EU FONDOVI Nove prilike 2021.-2027." namjenjenjeno je predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja.
Predstavljene su mogućnosti sufinanciranja projekata u okviru Kohezijske politike s naglaskom na programima Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. koji je vrijedan 5,203 milijardi eura i Integriranom teritorijalnom programu 2021.-2027. koji je vrijedan 1,569 milijardi eura. Također i projekti industrijske tranzicije, urbanog razvoja, ali i iskustva dosadašnjeg korištenja sredstava iz EU fondova te mogućnosti sufinanciranja u okviru poziva koja raspisuju ostala državna tijela. (WB)

Svim djelatnicima Ravnateljstva civilne zaštite i pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini čestitamo Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj
Danas, na Međunarodni dan civilne zaštite, želimo istaknuti važnost vaše neumorne predanosti i hrabrosti u suočavanju s izazovima koje nam donose klimatske promjene i ekstremne vremenske pojave. Vaša uloga postaje sve vitalnija u stvaranju sigurnije budućnosti u eri klimatskih izazova.

Protekla godina je za cijeli sustav civilne zaštite bila obilježena mnoštvom izazova poput nevremena, poplava i požara te pružanja međunarodne pomoći. No brza i profesionalna reakcija sustava civilne zaštite i svih operativnih snaga bila je uvijek na visini zadatka. Sinergijom svih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite, uz neizostavnu pomoć građana, uspješno smo obranili Republiku Hrvatsku od povijesnih vodostaja rijeka, borili se s posljedicama nezapamćenog nevremena, kao i velikim požarom na deponiju plastike u Osijeku.

Zahvaljujemo vam na velikom doprinosu u stvaranju snažnog sustava civilne zaštite koje je spremno za nove izazove budućnosti.

Nastavimo zajedno graditi otpornost društva na izazove koji su pred nama.

Izvor: Ravnateljstvo civilne zaštite - https://civilna-zastita.gov.hr/

Grad Biograd na Moru ne samo da očarava svojom ljepotom već i ističe se kao primjer podrške obrazovanju. U doba progresivne recesije, inflacije i rastućih troškova života, biti školarac ili student može biti izazovno. Međutim, upravo u ovom gradu mladi dobivaju snažnu podršku koja im omogućuje ostvarivanje svojih akademskih ciljeva.

Stipendije su postale kamen temeljac u obrazovanju, pružajući konkretan oslonac mladima u njihovom daljnjem školovanju. Biograd na Moru se ističe po svojoj iznimnoj predanosti obrazovanju, nudeći najmanje kriterije za dobivanje stipendija u Hrvatskoj. Ova inicijativa omogućuje svim studentima jednake šanse da se pokažu i ostvare svoje potencijale.

Grad Biograd pokazuje svoju predanost budućnosti mladih generacija, ukupno izdvajajući 367.000 eura za stipendije. To znači da svaki student može računati na mjesečnu potporu od 200 eura, što može biti značajna pomoć u pokrivanju troškova studija, knjiga i života.

Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, zajedno sa lokalnom upravom, jasno je stavio obrazovanje na vrh prioriteta. Njihova vizija je stvaranje okruženja u kojem svaki mladi čovjek ima priliku ostvariti svoje snove i doprinijeti društvu na najbolji mogući način.

Stipendije ne samo da pružaju financijsku podršku studentima, već i potiču njihovu motivaciju, samopouzdanje i osjećaj vrijednosti. Biograd na Moru stvara atmosferu u kojoj mladi ljudi osjećaju da su cijenjeni i podržani u svom trudu i ambicijama.

U konačnici, Biograd na Moru nije samo prekrasan turistički odredište, već i inspirativna zajednica koja ulaganjem u obrazovanje svojih mladih stvara temelje za prosperitet i napredak čitavog društva.

 

Izvor: Gradonačelnik.hr

 

Program "Zaželi- prevencija institucionalizacije " nastavlja se u Gradu Biogradu na Moru, te je u 100% tom bespovratnom iznosu odobreno 396.000€.

Program se provodi u sklopu "ESF+Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027."
U programu će se zaposliti 8 žena na tri godine, a natječaj za korisnike bit će uskoro raspisan.

Projekt "Zaželi" kojeg vodi gđa. Ivana Stamičar, već je uspješno provođen na području Grada Biograda na Moru i okolice u kojem se zapošljavaju teže zapošljive žene, a krajnji cilj je korisnicima, a to su starije i nemoćne osobe, pružiti potrebnu pomoć u njihovim domovima.

Stranica 1 od 49
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA