Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2020. godinu

Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 21. siječnja 2020. godine do 29. siječnja 2020. godine

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA